อุปกรณ์แก้นอนกรน

แนะนำ อุปกรณ์แก้กรน

เครื่องเป่าความดันลมแบบปรับความดันอัตโนมัติ( Auto-adjusting PAP หรือ APAP )

รักษานอนกรนด้วย CPAPเครื่องเป่าลมความดันลม 2 ระดับ หรือ Bilevel PAP เรียกสั้นสั้นว่า BiPAP

BIPAP

เครื่องเป่าแรงดัน แบบแรงดันคงที่  Manual CPAP

Manual-CPAP

 

ราคาเริ่มต้น ที่ 25,000 บาท โดยมีอุปกรณ์เสริม ให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมแต่ละบุคคล และ สามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ได้ ฟรี คลิกเลย 

การนอนกับความอ้วน

คุณเคยรู้บ้างไหม ว่า

เด็กนอนน้อย อ้วนมาก

ผู้ใหญ่นอนน้อย ลงพุงมากขึ้น

late-sleep

เด็กและวัยรุ่นที่นอนน้อยจะน้ำหนักเกิน หรืออ้วนกว่า  เด็กและวัยรุ่นที่นอนเพียงพอ

(Longitudinal impact of sleep on overweight and obesity in children and adolescents : a systematic review and bias-adjusted meta-analysis. Fatima Y. Obesity Reviews 2015; 16, 137-149)
ปัญหาเด็กอ้วน  วัยรุ่นอ้วน  ในสังคมบ้านเรามีมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการใช้ชีวิตแบบ

“อร่อยเกิน อยู่สบายเกิน เอาแต่ใจเกิน”

โดยเฉพาะในสังคมเมือง  สังคมวัตถุนิยม  นิยมบริโภค ที่การนอนดึก ตื่นสาย ชอบสบาย เกลียดงานหนัก เป็นสิ่งปกติในทุกครอบครัว เป็นเหตุให้โรคเอ็นซีดี (NCDs) หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  กลายเป็นโรคระบาดที่ทำให้ชาวไทยชาวโลกเราป่วย  พิการและเสียชีวิตอันดับหนึ่งและการเกิดโรคดังกล่าว  ก็เริ่มต้นตั้งแต่ความอ้วนในเด็ก  และวัยรุ่น ซึ่งจะกลายเป็น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันผิดปกติ อัมพาต หลอดเลือดหัวใจตีบตัน มะเร็ง ตามมาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

sleep(2) sleeping-child

ผู้ใหญ่ควรจะนอนวันละ  ๖-๘ ชั่วโมง  การนอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน  อาจเพิ่มโอกาสโรคอ้วน  โรคเบาหวาน เป็นต้น

แต่การนอนในเด็กและวัยรุ่น  เกี่ยวข้องกับความอ้วนหรือไม่ และเกี่ยวข้องอย่างไร  ยังไม่ทราบแน่ชัด
กลุ่มนักวิชาการชาวออสเตรเลียจึงได้รวบรวมการศึกษาไปข้างหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับของเด็กและวัยรุ่น  กับภาวะน้ำหนักเกินและความอ้วน  ได้การศึกษาคุณภาพดี ๑๑ การศึกษาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นชาวอเมริกัน  แคนาดา  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ อังกฤษ โปรตุเกสและเวียดนาม มากกว่า ๒๔,๐๐๐ คน ติดตามตั้งแต่ ๑-๒๗ ปี
การศึกษาเกือบทั้งหมดใช้การบอกกล่าวของพ่อแม่ที่สังเกตว่า  เด็กนอนเฉลี่ยคืนละกี่ชั่วโมง เป็นเกณฑ์  ระยะเวลาของการนอนหลับโดยเฉลี่ยต่อคืน  โดยการให้คำจำกัดความของคำว่า
“การนอนน้อยในเด็กเล็ก” คือ นอนน้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อคืน ถึงน้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อคืน
“การนอนน้อยในเด็กโต”  คือ  นอนน้อยกว่า ๗.๕ ชั่วโมงต่อคืน ถึงน้อยกว่า ๑๐.๕ ชั่วโมงต่อคืน
“การนอนน้อยในวัยรุ่น”  คืนนอนน้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อคืนถึงน้อยกว่า ๑๑ ชั่วโมงต่อคืน แล้วแต่ ๆละการศึกษากำหนด
ผลการศึกษาพบว่า  เด็กเล็ก เด็กโต และวัยรุ่นที่เฉลี่ยนอนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว  จะเพิ่มโอกาสที่น้ำหนักเกินหรืออ้วนมากกว่าเด็กที่นอนอย่างเพียงพอ ประมาณ ๒ เท่า สรุปว่า เด็กนอนน้อย จะเพิ่มโอกาสอ้วนมากขึ้น

ผู้ใหญ่ที่ระยะเวลาการนอนสั้นเพิ่มโอกาสอ้วนลงพุง (Short sleep duration predicts risk of metabolic syndrome : A systematic review and metaanalysis. Xi B.Sleep Medicine Reviews 2014;18: 293-297)
ผู้ใหญ่บางคนจะมีปัญหาการนอนไม่หลับ การนอนกรน เรื้อรัง  ซึ่งส่งผลให้ชั่วโมงการนอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยต่อคืนลดน้อยลง

จากการศึกษาที่ผ่านมา  แสดงให้เห็นว่า  การนอนน้อยเกินไป  หรือมากเกินไป  อาจเพิ่มโอกาสเกิดโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และการตายจากทุกสาเหตุ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สนับสนุนว่าการนอนน้อยหรือมากเกินไป  น่าจะเพิ่มโอกาสเกิดกลุ่มอาการอ้วนพีมีพุง  หรืออ้วนลงพุง  ซึ่งได้แก่รอบเอวใหญ่เกิน ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันผิดปกติ
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและการตายเพิ่มขึ้น  แต่การศึกษาหาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการนอนน้อยกับเพิ่มโอกาสอ้วนลงพุงในระยะยาว  ยังไม่มีผลสรุปที่แน่นอน
นักวิจัยจากชาวจีนจึงร่วมกันรวบรวมข้อมูลการศึกษา  จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ได้การศึกษาคุณภาพดี ๑๒  การศึกษา ในประชากรชาวอเมริกัน จีน ญี่ปุ่น  เกาหลีและอิหร่าน  จำนวน  เกือบ ๙  หมื่นคน เกิดภาวะอ้วนลงพุง  มากกว่า ๑ แสน ๘ พันกว่าคน พบว่าผู้ใหญ่ที่นอนน้อยกว่า ๕-๖ ชั่วโมงต่อคืน  เพิ่มโอกาสเป็นภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบกับผู้ที่นอนเฉลี่ย ๖-๘ ชั่วโมงต่อคืน
ส่วนระยะเวลานอนที่นานกว่า ๘-๙ ชั่วโมงต่อคืน ไม่เพิ่มโอกาสเกิดภาวะอ้วนลงพุง
ถ้าเลือกเฉพาะการศึกษาไปข้างหน้าของชาวเกาหลี ๒ การศึกษาพบว่า เฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่นอนเพิ่มโอกาสอ้วนลงพุงร้อยละ ๘๐ แต่ในกลุ่มผู้ชายไม่เพิ่มโอกาสดังกล่าว
สรุปว่า  ผู้ใหญ่ที่นอนน้อย  เพิ่มโอกาสอ้วนลงพุง
ดังนั้น คนทุกเพศทุกวัยที่นอนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นตามวัย  เพิ่มโอกาสอ้วนและอ้วนลงพุง  โดยเฉพาะในผู้ใหญ่  ทำไมการนอนน้อยจึงเพิ่มโอกาสอ้วน  น่าจะเป็นเพราะเวลากลางคืนถ้าเราไม่ได้นอนในเวลาอันควรจะหิวและบางคนก็หิวจนนอนไม่หลับ  ต้องกินอาหารเพื่อบรรเทาความหิวในเวลาที่ร่างกายไม่ต้องการ  ไม่ได้เผาผลาญอาหาร  จึงเกิดการสะสมของอาหารที่กินเกินจนอ้วน  โดยเฉพาะอ้วนลงพุง
นอกจากนี้  ผู้ที่นอนในเวลากลางคืนไม่เพียงพอ  จะง่วงนอนกลางวัน  หรือหลับในเวลากลางวัน  ซึ่งจะลดเวลาการออกแรง  ออกกำลัง  ใช้แรงงานในเวลากลางวัน  ก็ยิ่งทำให้อาหารที่กินในเวลา กลางวัน สะสมเพิ่มขึ้นอีกจนน้ำหนักเพิ่มขึ้น

SSsขอขอบคุณภาพ จาก สสส

ป้องกันการนอนกรน

เราสามารถป้องกันการนอนกรน ได้ หาก อาการนอนกรน ยังไม่รุนแรง หรือ ยังไม่มี

โดย 1. ควบคุมน้ำหนัก การทำน้ำหนักตัวมากขึ้น จะทำให้การหายใจ ขณะหลับยากขึ้น และ ตามสถิติ คนอ้วนมากกว่า 80% นอนกรน

2. เลือก หมอน และ ท่านอน ที่ถูกต้อง หมอนต้องไม่สูง หรือ ต่ำเกินไป และมีรูปร่าง ที่รองรับคอ ได้ดี ส่วนใหญ่ ท่านอนตะแคง จะลดอาการกรนได้

3.รับประทานอาหาร ที่ดี และ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โรคภัยไม่มี ท่านอนที่ถูกต้อง

หน้าแรก

ศูนย์รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสุขภาพการนอนหลับ แก้การนอนกรน วิธีการรักษานอนกรน

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพการนอน การรักษานอนกรน

Sleep Care thailand ศูนย์รวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพการนอน

การนอนหลับ คือ การนอนหลับ คือ พักผ่อนที่ดีที่สุด ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการอย่างน้อย 6-8 ชมต่อวัน แต่หากว่าคุณนอนหลับแบบไม่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะนอนกี่ชัวโมง ก็จะรู้สึกเหมือนไม่เพียงพอ

โดยอาการเหล่านี้ คือ ไม่สดชื่นแม้นจะเพิ่งตื่นนอน ปวดศรีษะหลังจากตื่นนอน ในเวลากลางวันมีอาการหลับใน ความจำถดถอย เป็นต้น อาการเหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นเพียงน้อยน้อย จนมีอาการค่อยค่อยเพิ่มมากขึ้นและเป็นอันตรายต่อร่างกาย เกิดภาวะเสื่อมของร่างกาย อาการเหล่านี้ อาจจะเกิดจากการนอนหลับแบบไม่มีคุณภาพนั้นเอง การนอกหลับอย่างมีคุณภาพ คือ การหลับสนิทและขณะที่หลับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายทำงานอย่างปกติ ทำให้เมื่อตื่นขึ้นนมา ทำให้ร่างกายมีความสดชื่น

หากคุณหลับไม่สนิท อาจจะเกิดอาการ นอนกรน นอนกัดฟัน ที่สำคัญที่จะผลกระทบอย่างมากคือ ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ

ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้เพียงพอ อวัยวะยังคงทำงานหนักแม้นเราหลับ ทำให้ตื่นนอนมามีอาการเพลีย และหลับในในเวลากลางวันได้ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เราสามารถรู้ได้ว่าเราอยู่ในสภาวะการนอนหลับที่รุนแรง หรือไม่ โดยการทำ sleep test เพื่อ บ่งบอกว่าเรามีอาการหยุดหายใจขณะหลับ หรือไม่ มากน้อยเพียงไร จากนั้นแพททย์จะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากทางกายภาพส่วนใด เพื่อทำการรักษาต่อไป

การแก้การนอนกรน มีวิธีทางเลือกหลายทาง เริ่มตั้งแต่ ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก เปลี่ยนท่านอน ออกกำลังกายกล้ามเนื้อลิ้น ใส่ที่ครอบฟันดัดกราม หลากหลายทางเลือก โดยขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ

โดยการรักษานอนกรน มีได้หลากหลายวิธี หลายทางเลือก ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความหนักของอาการ เช่น กรณีมีการภาวะหยุดหายใจหลายครั้งและระยะเวลาในการหยุดนาน โดยอาการเหล่านี้สามารถแก้ได้โดยใช้เครื่อง cpap mask เพื่อให้สามารถหายใจได้ตลอดทั้งคืน โดยแพทย์จะผู้วินิจฉัยและแนะนำให้ใช้เพื่อให้การนอนหลับของคุณมีคุณภาพ สดชื่นเมื่อตื่นนอน ที่สำคัญ cpap mask คือวิธีแก้นอนกรน อย่างได้ผลดี วิธีหนึ่ง