ศูนย์รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสุขภาพการนอนหลับ แก้การนอนกรน วิธีการรักษานอนกรน

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพการนอน การรักษานอนกรน

Sleep Care thailand ศูนย์รวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพการนอน

การนอนหลับ คือ การนอนหลับ คือ พักผ่อนที่ดีที่สุด ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการอย่างน้อย 6-8 ชมต่อวัน แต่หากว่าคุณนอนหลับแบบไม่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะนอนกี่ชัวโมง ก็จะรู้สึกเหมือนไม่เพียงพอ

โดยอาการเหล่านี้ คือ ไม่สดชื่นแม้นจะเพิ่งตื่นนอน ปวดศรีษะหลังจากตื่นนอน ในเวลากลางวันมีอาการหลับใน ความจำถดถอย เป็นต้น อาการเหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นเพียงน้อยน้อย จนมีอาการค่อยค่อยเพิ่มมากขึ้นและเป็นอันตรายต่อร่างกาย เกิดภาวะเสื่อมของร่างกาย อาการเหล่านี้ อาจจะเกิดจากการนอนหลับแบบไม่มีคุณภาพนั้นเอง การนอกหลับอย่างมีคุณภาพ คือ การหลับสนิทและขณะที่หลับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายทำงานอย่างปกติ ทำให้เมื่อตื่นขึ้นนมา ทำให้ร่างกายมีความสดชื่น

หากคุณหลับไม่สนิท อาจจะเกิดอาการ นอนกรน นอนกัดฟัน ที่สำคัญที่จะผลกระทบอย่างมากคือ ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ

ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้เพียงพอ อวัยวะยังคงทำงานหนักแม้นเราหลับ ทำให้ตื่นนอนมามีอาการเพลีย และหลับในในเวลากลางวันได้ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เราสามารถรู้ได้ว่าเราอยู่ในสภาวะการนอนหลับที่รุนแรง หรือไม่ โดยการทำ sleep test เพื่อ บ่งบอกว่าเรามีอาการหยุดหายใจขณะหลับ หรือไม่ มากน้อยเพียงไร จากนั้นแพททย์จะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากทางกายภาพส่วนใด เพื่อทำการรักษาต่อไป

การแก้การนอนกรน มีวิธีทางเลือกหลายทาง เริ่มตั้งแต่ ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก เปลี่ยนท่านอน ออกกำลังกายกล้ามเนื้อลิ้น ใส่ที่ครอบฟันดัดกราม หลากหลายทางเลือก โดยขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ

โดยการรักษานอนกรน มีได้หลากหลายวิธี หลายทางเลือก ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความหนักของอาการ เช่น กรณีมีการภาวะหยุดหายใจหลายครั้งและระยะเวลาในการหยุดนาน โดยอาการเหล่านี้สามารถแก้ได้โดยใช้เครื่อง cpap mask เพื่อให้สามารถหายใจได้ตลอดทั้งคืน โดยแพทย์จะผู้วินิจฉัยและแนะนำให้ใช้เพื่อให้การนอนหลับของคุณมีคุณภาพ สดชื่นเมื่อตื่นนอน ที่สำคัญ cpap mask คือวิธีแก้นอนกรน อย่างได้ผลดี วิธีหนึ่ง