การนอนกับความอ้วน

คุณเคยรู้บ้างไหม ว่า

เด็กนอนน้อย อ้วนมาก

ผู้ใหญ่นอนน้อย ลงพุงมากขึ้น

late-sleep

เด็กและวัยรุ่นที่นอนน้อยจะน้ำหนักเกิน หรืออ้วนกว่า  เด็กและวัยรุ่นที่นอนเพียงพอ

(Longitudinal impact of sleep on overweight and obesity in children and adolescents : a systematic review and bias-adjusted meta-analysis. Fatima Y. Obesity Reviews 2015; 16, 137-149)
ปัญหาเด็กอ้วน  วัยรุ่นอ้วน  ในสังคมบ้านเรามีมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการใช้ชีวิตแบบ

“อร่อยเกิน อยู่สบายเกิน เอาแต่ใจเกิน”

โดยเฉพาะในสังคมเมือง  สังคมวัตถุนิยม  นิยมบริโภค ที่การนอนดึก ตื่นสาย ชอบสบาย เกลียดงานหนัก เป็นสิ่งปกติในทุกครอบครัว เป็นเหตุให้โรคเอ็นซีดี (NCDs) หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  กลายเป็นโรคระบาดที่ทำให้ชาวไทยชาวโลกเราป่วย  พิการและเสียชีวิตอันดับหนึ่งและการเกิดโรคดังกล่าว  ก็เริ่มต้นตั้งแต่ความอ้วนในเด็ก  และวัยรุ่น ซึ่งจะกลายเป็น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันผิดปกติ อัมพาต หลอดเลือดหัวใจตีบตัน มะเร็ง ตามมาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

sleep(2) sleeping-child

ผู้ใหญ่ควรจะนอนวันละ  ๖-๘ ชั่วโมง  การนอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน  อาจเพิ่มโอกาสโรคอ้วน  โรคเบาหวาน เป็นต้น

แต่การนอนในเด็กและวัยรุ่น  เกี่ยวข้องกับความอ้วนหรือไม่ และเกี่ยวข้องอย่างไร  ยังไม่ทราบแน่ชัด
กลุ่มนักวิชาการชาวออสเตรเลียจึงได้รวบรวมการศึกษาไปข้างหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับของเด็กและวัยรุ่น  กับภาวะน้ำหนักเกินและความอ้วน  ได้การศึกษาคุณภาพดี ๑๑ การศึกษาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นชาวอเมริกัน  แคนาดา  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ อังกฤษ โปรตุเกสและเวียดนาม มากกว่า ๒๔,๐๐๐ คน ติดตามตั้งแต่ ๑-๒๗ ปี
การศึกษาเกือบทั้งหมดใช้การบอกกล่าวของพ่อแม่ที่สังเกตว่า  เด็กนอนเฉลี่ยคืนละกี่ชั่วโมง เป็นเกณฑ์  ระยะเวลาของการนอนหลับโดยเฉลี่ยต่อคืน  โดยการให้คำจำกัดความของคำว่า
“การนอนน้อยในเด็กเล็ก” คือ นอนน้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อคืน ถึงน้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อคืน
“การนอนน้อยในเด็กโต”  คือ  นอนน้อยกว่า ๗.๕ ชั่วโมงต่อคืน ถึงน้อยกว่า ๑๐.๕ ชั่วโมงต่อคืน
“การนอนน้อยในวัยรุ่น”  คืนนอนน้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อคืนถึงน้อยกว่า ๑๑ ชั่วโมงต่อคืน แล้วแต่ ๆละการศึกษากำหนด
ผลการศึกษาพบว่า  เด็กเล็ก เด็กโต และวัยรุ่นที่เฉลี่ยนอนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว  จะเพิ่มโอกาสที่น้ำหนักเกินหรืออ้วนมากกว่าเด็กที่นอนอย่างเพียงพอ ประมาณ ๒ เท่า สรุปว่า เด็กนอนน้อย จะเพิ่มโอกาสอ้วนมากขึ้น

ผู้ใหญ่ที่ระยะเวลาการนอนสั้นเพิ่มโอกาสอ้วนลงพุง (Short sleep duration predicts risk of metabolic syndrome : A systematic review and metaanalysis. Xi B.Sleep Medicine Reviews 2014;18: 293-297)
ผู้ใหญ่บางคนจะมีปัญหาการนอนไม่หลับ การนอนกรน เรื้อรัง  ซึ่งส่งผลให้ชั่วโมงการนอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยต่อคืนลดน้อยลง

จากการศึกษาที่ผ่านมา  แสดงให้เห็นว่า  การนอนน้อยเกินไป  หรือมากเกินไป  อาจเพิ่มโอกาสเกิดโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และการตายจากทุกสาเหตุ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สนับสนุนว่าการนอนน้อยหรือมากเกินไป  น่าจะเพิ่มโอกาสเกิดกลุ่มอาการอ้วนพีมีพุง  หรืออ้วนลงพุง  ซึ่งได้แก่รอบเอวใหญ่เกิน ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันผิดปกติ
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและการตายเพิ่มขึ้น  แต่การศึกษาหาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการนอนน้อยกับเพิ่มโอกาสอ้วนลงพุงในระยะยาว  ยังไม่มีผลสรุปที่แน่นอน
นักวิจัยจากชาวจีนจึงร่วมกันรวบรวมข้อมูลการศึกษา  จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ได้การศึกษาคุณภาพดี ๑๒  การศึกษา ในประชากรชาวอเมริกัน จีน ญี่ปุ่น  เกาหลีและอิหร่าน  จำนวน  เกือบ ๙  หมื่นคน เกิดภาวะอ้วนลงพุง  มากกว่า ๑ แสน ๘ พันกว่าคน พบว่าผู้ใหญ่ที่นอนน้อยกว่า ๕-๖ ชั่วโมงต่อคืน  เพิ่มโอกาสเป็นภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบกับผู้ที่นอนเฉลี่ย ๖-๘ ชั่วโมงต่อคืน
ส่วนระยะเวลานอนที่นานกว่า ๘-๙ ชั่วโมงต่อคืน ไม่เพิ่มโอกาสเกิดภาวะอ้วนลงพุง
ถ้าเลือกเฉพาะการศึกษาไปข้างหน้าของชาวเกาหลี ๒ การศึกษาพบว่า เฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่นอนเพิ่มโอกาสอ้วนลงพุงร้อยละ ๘๐ แต่ในกลุ่มผู้ชายไม่เพิ่มโอกาสดังกล่าว
สรุปว่า  ผู้ใหญ่ที่นอนน้อย  เพิ่มโอกาสอ้วนลงพุง
ดังนั้น คนทุกเพศทุกวัยที่นอนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นตามวัย  เพิ่มโอกาสอ้วนและอ้วนลงพุง  โดยเฉพาะในผู้ใหญ่  ทำไมการนอนน้อยจึงเพิ่มโอกาสอ้วน  น่าจะเป็นเพราะเวลากลางคืนถ้าเราไม่ได้นอนในเวลาอันควรจะหิวและบางคนก็หิวจนนอนไม่หลับ  ต้องกินอาหารเพื่อบรรเทาความหิวในเวลาที่ร่างกายไม่ต้องการ  ไม่ได้เผาผลาญอาหาร  จึงเกิดการสะสมของอาหารที่กินเกินจนอ้วน  โดยเฉพาะอ้วนลงพุง
นอกจากนี้  ผู้ที่นอนในเวลากลางคืนไม่เพียงพอ  จะง่วงนอนกลางวัน  หรือหลับในเวลากลางวัน  ซึ่งจะลดเวลาการออกแรง  ออกกำลัง  ใช้แรงงานในเวลากลางวัน  ก็ยิ่งทำให้อาหารที่กินในเวลา กลางวัน สะสมเพิ่มขึ้นอีกจนน้ำหนักเพิ่มขึ้น

SSsขอขอบคุณภาพ จาก สสส