อุปกรณ์แก้นอนกรน

แนะนำ อุปกรณ์แก้กรน

เครื่องเป่าความดันลมแบบปรับความดันอัตโนมัติ( Auto-adjusting PAP หรือ APAP )

รักษานอนกรนด้วย Auto CPAPเครื่องเป่าลมความดันลม 2 ระดับ หรือ Bilevel PAP เรียกสั้นสั้นว่า BiPAP

BIPAP

เครื่องเป่าแรงดัน แบบแรงดันคงที่  Manual CPAP

รักษานอนกรนด้วยเครื่อง CPAP ชนิดแรงดันคงที่ (Manual CPAP)

ราคาเริ่มต้น ที่ 25,000 บาท โดยมีอุปกรณ์เสริม ให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมแต่ละบุคคล และ สามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ได้ ฟรี คลิกเลย