cpap mask

cpap mask แก้นอนกรน หายใจต่อเนื่อง ทั้ง คืน เวลาหลับ

CPAP Mask (หน้ากาก CPAP)

สำหรับ คน นอนกรน cpap mask สามารถช่วย นอนหลับ สบาย ไม่กรน ได้ รับ ออกซิเจน เต็มที่
คือ อุปกรณ์ ที มี ลักษณะ คล้าย หน้ากาก ครอบจมูก ไว้ สวมใส่ เวลานอนหลับ เพื่อ ป้องกัน การ นอนกรน และ ที่ สำคัญ กว่านั้น คือ ช่วยให้ ไม่เกิด ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับ (sleep apnea)
หลายท่าน ที่ ปัญหา เกี่ยวกับ การนอนกรน อาจจะคิดว่า ไม่เป็นอะไร ใครใคร ก็ เป็นกัน โรคนอนกรน อาจจะ เป็นเพียงแค่ อาการ ที่ สร้าง ความรำคาญ ให้ แก่ คนที่ นอนข้างข้าง เท่านั้น ใน ระดับความรุนแรง เบื้องต้น หรือ กระทบ ต่อ หน้าที่ การงาน หาก ท่าน มี ภาวะหยุดหายใจ ร่วมด้วย ทำให้ ท่านเกิด อาการหลับใน ง่วงนอนมาก ใน เวลา กลางวัน อาจจะ ถึง กับ สัปหงก หลับตอนประชุม เหล่านั้น ย่อมส่ง ผล ต่อ ภาพลักษณ์ อันดี ของ ตัวท่าน ได้

CPAP Mask หรือ หน้ากาก CPAP เป็น อุปกรณ์ นำเข้า จาก ต่างประเทศ ที่ ได้ รับการยอมรับ จาก รายงาน การวิจัย จาก ทั่วโลกว่า สามารถรักษา ภาวะ อุดกั้น หรือ ขัดขวาง ทางเดินหายใจ ขณะ หลับ อย่างได้ผล และ มีประสิทธิภาพดี โดย ไม่ต้อง ผ่าตัด แม้ว่าท่าน จะมีภาวะ ของ อาการรุนแรง มาก
ขณะ นอนหลับ ชนิด เกิดจาก การอุดกั้น ทางเดินหายใจ (Obstructive Sleep Apnea) โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ผู้ป่วย ที่ มี ภาวะหยุดหายใจ ในระดับปานกลาง ถึง รุนแรง
อุปกรณ์ cpap mask ยังใช้ รักษา โรคหยุดหายใจ ขณะ นอนหลับ ชนิดเกิด จาก ศูน ย์ควบคุมการหายใจ ในสมอง ภาวะหยุดหายใจ ขณะ หลับ เริ่ม จาก การตีบแคบ ของ ทางเดินหายใจ ส่วนบน ทำให้ ต้อง หายใจเข้า มากขึ้น เพื่อ เอาชนะ ทางเดินหายใจ ที่ ตีบแคบ ความดัน ที่ เป็น ลบ เพิ่มมาก ขึ้น ระหว่าง การหายใจเข้า จะทำให้ ช่องคอ ตีบแคบลง กว่า เดิม ทำให้ มี การขาดจังหวะ ใน การหายใจได้บ่อยครั้ง และ แต่ละครั้ง นาน กว่า คนปกติ cpap mask จะปรับแรงดัน ที่ เหมาะสม เพื่อให้ เปิด ทางเดินหายใจ ได้สะดวกขึ้น
ถ้า มีการ หยุดหายใจ หลายครั้ง ใน ขณะนอนหลับ จะ ส่งผล ให้ระดับ ความอิ่มตัว ของ ออกซิเจน ในเลือด ลดน้อยลง ซึ่งสมองก็จะได้รับ ออกซิเจน น้อยลงไปด้วย เมื่อ สมองขาดออกซิเจน ก็ จะ ต้อง คอยปลุกให้ ผู้ป่วยตื่นเพื่อเริ่มหายใจใหม่ และ เมื่อสมองได้รับออกซิเจนเพียงพอแล้ว ผู้ป่วย ก็ จะสามารถ หลับลึก ได้อีกครั้ง แต่ต่อมาการหายใจก็จะเริ่มขัดขึ้นอีก สมองก็ต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นใหม่ วนเวียนเช่นนี้ตลอดคืน เป็นผลให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ไม่เต็มที่
ท่านที่มีอาการภาวะหยุดหายใจเวลากลางคืน และต้องการทดลองใช้ cpap mask สามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรี ที่นี่  เลือกที่เมนู ทดลองใช้เครื่องฟรี  แล้วท่านจะค้นพบว่า การนอนหลับที่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริง สดชื่นเมื่อตื่น เป็นอย่างไร

การสวมใส่ cpap mask ในตอนแรกแรก ท่านอาจจะนอนไม่หลับ และรู้สึกแปลกแปลก แต่ไม่นานก็จะนอนหลับ และค้นพบว่า ยามตื่นในนอนตอนเช้า สดชื่นมาก เหมือนคน ที่ ได้ พักผ่อนนอนหลับ อย่าง เต็มที่ รู้สึกสดชื่น มี พลัง จนลืม ความแปลก ของ การสวมใส่ไปอย่างสิ้นเชิง เพราะ เป็นการปล่อยลม อ่อน ทำให้ ไม่นอนกรน หยุดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) รับออกซิเจนอย่างเต็มที่  หลับลึก
cpap mask machines สวมใส่ ตอนนอน เพื่อให้มีการปรับแรงดันอัตโนมัติ ทำให้หายใจสะดวก ได้ รับออกซิเจน อย่างเพียงพอ
การสวมใส่ cpap mask เวลานอนหลับ ตามรายงานการวิจัยทั่วโลก จัดว่าเป็นการรักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับระดับปานกลางหรือรุนแรง ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ไม่ต้องผ่าตัด นอกจากนี้เรายังมี Bipap mask เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

cpap mask ย่อ มาจาก Continuous Positive Airway Pressure

เป็น อุปกรณ์ ใช้ ในการ รักษานอนกรน ที่ ได้ ประสิทธิผลดีที่สุด ใน การรักษาโรคหยุดหายใจ ขณะ นอนหลับ ชนิดเกิดจากการ อุดกั้นทางเดินหายใจ (Obstructive Sleep Apnea) โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ผู้ป่วย ที่ มี ภาวะหยุดหายใจ ใน ระดับปานกลาง ถึง รุนแรง

หลักการในการรักษา cpap mask คือ

การเป่าความดันลมผ่านทางจมูกหรือ ปาก ผ่านบริเวณลำคอและโคนลิ้น ซึ่งเป็นส่วนทางเดินหายใจส่วนต้น เพื่อให้เปิดขยายตัวตลอดเวลา

โดย ไม่ ให้ มี การ อุดกั้น ขณะ ที่ นอนหลับ ซึ่ง จะ ทำให้ ผู้ที่ ใช้เครื่องสามารถหายใจ รับ อากาศอย่าง พอเพียง และ นอนหลับราบรื่น ตลอด ทั้งคืน การรักษาโดย cpap mask จะข้อดีมีทั้งในระยะสั้น คือ ท่านจะไม่มีอาการนอนกรน และ จะนอนหลับได้ดีขึ้นพร้อมกับได้รับ อากาศอย่างเต็ม ที่ ตื่นขึ้นมาจะสดชื่น ลด อาการอ่อนเพลีย หรือ ความง่วงนอน ตอนกลางวันอย่างที่ท่านรู้สึกความแตกต่างได้ รวมถึง ผลดี ใน ระยะยาว คือ ลดความเสี่ยง จาก โรคแทรกซ้อน หรือ อาการอื่นๆที่เกิดจากภาวะ อุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับด้วย โดย หากท่าน ติดตาม ดูแล กับ แพทย์อย่างใกล้ชิด จะมี ความเสี่ยง ในการ รักษาน้อย จึงนับได้ว่าเป็น วิธีแก้นอนกรน อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหนึ่ง

หลักการทำงานของ cpap mask